LUE OLLUT NYKYISIÄ JOTKA OSTA NYE COUNTDOWN-TUOTTEITA.

THIS “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” TERMS OF USE AGREEMENT (“Agreement”) IS A LEGAL AND BINDING AGREEMENT BETWEEN YOU (“YOU,” “YOUR,” OR “YOURSELF”), AS THE END USER, AND “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” (“OUR,” “US,” “WE,” “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” OR “COMPANY”), WHICH GOVERNS YOUR USE OF OUR INTERNET-BASED MEDIA DISTRIBUTION AND DATA COLLECTION SUBSCRIPTION SERVICE (the “Service”) TOGETHER WITH ALL INFORMATION, CONTENT, PRODUCTS, MATERIALS AND SERVICES MADE AVAILABLE TO YOU BY US AND/OR THIRD PARTIES THROUGH THIS CREATIVE AUDIO/ VIDEO PRODUCTION (Collectively, the “Creative Audio/ Video Production” IE NYE ASIAKAS AUDIO JA VIDEO COUNTDOWN). You acknowledge that by ordering any of the NYE Countdown products before December 10, 2018, that delivery of your order / the customized product(s); will not be delivered until after December 10, 2018. All orders placed after December 10, 2018 should be delivered within 72 hours of ordering via an emailed link to the email supplied to NYECountdown.com, llc. order, unless otherwise updated. You can update your email and profile on NYECountdown.com under the “MY ACCOUNT”. Questions? Email support at SUPPORT@NYECountdown.com 24 tuntia päivässä tammikuun 2, 2019 kautta.

LUE TÄMÄN SOPIMUKSEN HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖN CREATIVE AUDIO / VIDEO PRODUCTION käyttöä. Rekisteröitymällä, nettitilaukset OR puhelimitse, KÄYTTÖ, kaupallistaa tai muuten käyttää LUOVA AUDIO / Video Production, TAI sen osan, MILLÄÄN TAVALLA, tunnustat ETTÄ olet lukenut ja ymmärtänyt sopimuksen joko hyväksymällä osapuoleksi TÄMÄN SOPIMUKSEN JA SOPIMUKSEN SOVELTAMISESTA JA TÄYTÄNTÖÖN OIKEUDELLISESTI EHDOT. Tämä mainos AUDIO / VIDEO TUOTANTO tarjotaan ja sitä annetaan vain AMMATTIMAISIA radiolähettimet, Tiskijukat, konsultit, tarrat, hotelleissa, yökerhoja, baareja, ravintoloita, promoottorit ja muut tällaiset ammatinharjoittajat JA / tai yhteisöille. Jos jostain syystä, sinun ei hyväksyt KAIKKI EHDOT TÄMÄN SOPIMUKSEN, LOPETA REKISTERÖINNISTÄ / tilaaminen eivätkä näy oikeutta käyttää TUOTTEEN, LUOVA AUDIO / Video Production TAI MUSIC, tekstiä tai MUUT MATERIAALIT, JOTKA KÄYTETÄÄN KAUPALLISEN AUDIO / VIDEO-TUOTANNON KÄYTTÄMISESTÄ.

The product(s) being registered and sold are the audio timed voice parts, the custom audio voiced parts and the video effects of the NYE Countdown Shell WITHOUT the copy written music. NYECountdown.com, llc. uses the music on the countdowns for demonstration purposes only. All custom orders will receive their voiced customized insert and a “New Year’s Eve Custom Countdown DEMO TRACK” with music at no charge. (the additional “nye demo” download is for a sample | promotional use and instructional purposes only) You must be a working professional disc jockey or nightclub to purchase the NYE Countdown. By purchasing the “NYE Shell” and customized vocal dj drop from NYECountdown.com, llc. you are agreeing to abide by all music licensing copyrights and domestic | international copyright laws and indemnify and hold harmless Killerspots.com, Inc., NYECountdown.com, llc., its affiliates, agents and producers.

All orders are ONE LICENSE – ONE DOWNLOAD that is receipt trackable and traceable by our NYECountdown.com, llc. licensing software.

SAAT VÄLTTÖLLÄ KIELLETTYÄ OSOITTAA TAI UPLOAD KAIKKI JA KAIKKI COUNTDOWNS TUOTETTAVA KILLERSPOTS.COM, Inc. & NYECOUNTDOWN.COM, llc. Päälle YouTube, Vimeo, Facebook, Twitter, Instagram tai muusta jakamiseen sivustoja ja FTP ellet ole nimenomaista kirjallista aineistoa FROM lisensointi yksiköt.

Kaikki videot on merkitty vesileiman tunnistamiseksi ja kaikkien rikkomusten havaitsemiseksi. Kaikki rikkomukset toteutetaan ja ne tulevat mustalle listalle ja kielletään tulevista ostoista.

Käyttöohjeet:

  • Tämä Creative Audio / Video -tuotanto toimitetaan sinulle loppukäyttäjänä, eikä sitä sen vuoksi missään tapauksessa saa jäljentää, muokata, mukauttaa, välittää, myydä, vuokrata, vuokrata, antaa lisensoida, siirtää, jakaa tai muuten luovuttaa kolmansille osapuolille tai muuttaa millään tavalla.
  • Company grants to you a non-exclusive, non-transferable, non-sub-licensable, revocable license to use the object code copy of the Creative Audio/ Video Production distributed with this Agreement (the “Copy”) along with related documentation during the term of this Agreement on a single CPU, which CPU you may change from time to time. Such license shall be terminable as provided herein.
  • Tämä Creative Audio / Video -tuotanto on keino vastaanottaa yhtiön toimittamaa sisältöä ja edellyttää, että yritys luo ja hyväksyy yksittäisen tilin Palvelun tilaamiseksi. Jokainen tili on oikeutettu käyttämään vain tiliä luomaa henkilöä. Useita käyttäjiä ei saa jakaa tai käyttää tiliä missään olosuhteissa, ja tällaista toimintaa pidetään tilien estämisen perusteena, tilin lopettamisen tai muun rangaistuksen takia. Tämä tarkoittaa yksilöllisen tilin tunnustamisen saatavuutta mille tahansa muulle henkilölle / yksikölle.
  • Hyväksyt, että Yhtiöllä on yksinomainen määräys Creative Audio / Video -tuotannosta ja kaikista siihen liittyvistä teollis- ja tekijänoikeuksista. Tilaamalla Creative Audio / Video -tuotteen kautta tarjottavaan sisällön jakelupalveluun et tule omistamaan sitä. Ellei tässä nimenomaisesti ole annettu, sinulle ei myönnetä mitään oikeuksia tai lisenssejä Creative Audio / Video -tuotantoon tai sen sisältöön liittyviin patenteihin, tekijänoikeuksiin, liikesalaisuuksiin tai tavaramerkkeihin, ja yhtiö pidättää kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty jäljempänä. Creative Audio / Video -tuotannossa on omia ja luottamuksellisia tietoja, jotka on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten määräyksillä.
  • Hyväksyt, ettet poista Creative Audio / Video -tuotteen kopioista mitään tekijänoikeutta ja / tai muita oikeuksia koskevia huomautuksia, jotka näkyvät Creative Audio / Video -tuotannossa, kuten yritys on alunperin antanut.
  • Suostut olemaan purkamaan, purkamaan, purkamaan, kääntäneet, muokkaamaan, luomaan johdannaistyöjä, ottamaan tai kääntämään Creative Audio / Video -tuotteen, tai yritä tai avustaa muita tekemään jotain edellä mainituista.
  • Hyväksyt, että et luovuta, levitä, levitä, myydä, luovuta kolmansille osapuolille tai kierrä tätä Creative Audio / Video -tuotetta kenellekään tai hyödyntää Creative Audio / Video Tuotantoa kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista etukäteistä kirjallista suostumusta yrityksestä. Kaikki luvaton jakelu toiminta ei loukkaa liittovaltion tekijänoikeuslain nojalla 17 USC § 106 joiden avulla voidaan katsoa olevan vastuussa tahallisesta lainvastaisesta menettelystä, rangaistukseksi sakkoa enintään yhden-viisikymmentä tuhatta dollaria ($ 150,000) per loukkaava teko.
  • Creative Audio / Video Productionin kautta luovutettu sisältö on sellaisten kolmansien osapuolten omaisuutta, jotka omistavat sen omistuksen ja ovat lisensoittaneet sen yritykselle. Sisältö on suojattu tekijänoikeuksilla ja muilla immateriaalioikeuksilla. Yhtiöstä saatua sisältöä saa esittää, käyttää ja soittaa ainoastaan ​​tilaaja, jolle sisältö on saatavilla ja vain tämän Sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia tarkoituksia varten.
  • Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä sisältöä tavalla, joka rikkoisi tekijän tekijänoikeutta tai muuta yksinoikeudellista suojelua työssä, ja tunnustaa, että jokin loukkaava käyttö lakkauttaa tämän sopimuksen mukaiset oikeutesi yksityisyyteen, ja se voi myös johtaa henkilökohtaiseen lakisääteiseen vastuuseen valtion tai liittovaltion lakia. Liittovaltion laki antaa vakavia siviili- ja rikosoikeudellisia rangaistuksia tekijänoikeuden alaisten äänitteiden ja / tai muiden suojattujen teosten luvattomasta kopioinnista, jakamisesta, vuokraamisesta tai digitaalisesta lähettämisestä 17 USC -osastojen 501, 506 nojalla. Tekijänoikeuksin suojattujen teosten luvaton kopiointi on varastamista, josta saatat joutua korvaamaan tuhansia dollareita vahingoista. Tekijänoikeusrikkomus on myös mahdollinen minkä tahansa sisällön saatavuudesta vertaisverkossa (P2P) tai muulla tavalla suojattujen tai suojattavissa olevien teosten luvattomaan lähettämiseen. Tämä sopimus merkitsee Creative Audio / Video -tuotannon kautta toimitetun sisällön tekijänoikeussuojaa ja mikä tahansa laiton käyttö voi johtaa tahallisen tekijänoikeusrikkomuksen löytämiseen liittovaltion tuomioistuimessa, joka on rangaistava enintään yhdellätoista viisikymmentä tuhatta ($ 150,000) dollaria per loukkaavaa tekoa tai muuta vakavaa siviili- tai rikosoikeudellista vastuuta.
  • Ymmärrät, että kaikki sisältö on vesileimattu henkilökohtaisella henkilötunnuksella, joka on jäljitettävissä sinulle ja että olet vastuussa Creative Audio / Video -tuotannon tai sisällön kopioinnista tai laittomasta uudelleen jakamisesta edellä mainittujen tietojen mukaisesti kokonaan tai osittain.

Termi. This Agreement commences upon your acceptance (as described above) and will end when terminated. This Agreement will be deemed to terminate immediately if you fail to comply with any material term or condition contained herein. Upon termination, your license rights end and you will no longer have access to or be able to receive the subscription content. Company reserves the right to terminate this Agreement and disable the Creative Audio/ Video Production at Company’s discretion at any time. The restrictions set out in this Agreement shall remain in force even after termination or expiration.

Vastuunvapautus. You expressly agree that use of and access to the Creative Audio/ Video Production application is at your sole risk. The content is provided on an “as is” and an “as available” basis. We do not make, and hereby disclaim, any representations or warranties regarding the Creative Audio/ Video Production, content, Company website, and/or other products and services offered through the Company or any portion thereof, express, implied or statutory, including (without limitation) implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title, non-infringement of third party rights, or any warranties arising by course of dealing or custom of trade. We make no representation or warranty that any material, content, products or services displayed on or offered through the Creative Audio/ Video Production are accurate, complete, appropriate, reliable, or timely. We also make no representations or warranties that the Creative Audio/ Video Production will meet your requirements and/or your access to and use of the service will be uninterrupted or error-free, free of viruses, malicious code, or other harmful components, or otherwise secure. Some jurisdictions do not allow the exclusion of certain warranties. Accordingly, some of the above exclusions may not apply to you.

Vastuunrajoitus. Yhtiö, sen lisenssinantajat, tavarantoimittajat, yhteistyökumppanit, tytäryhtiöt tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajat eivät sovellettavan lain sallimissa rajoissa vastaa sinua tai kolmansia osapuolia suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä, esimerkillisistä, rangaistuksista tai seuraamuksista vahingoista tai mistään muusta vahingonkorvausvaatimuksesta, joka syntyy tämän sopimuksen tai sen yhteydessä tai Creative Audio / Video Production -tuotteen yhteydessä, riippumatta siitä, millaista menettelytapaa tai vaatimuksen perustana on, tai onko yritys ollut neuvoo tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Jotkut lainkäyttöalueet eivät salli mahdollisten tai välillisten vahinkojen rajoittamista tai poissulkemista. Näin ollen jotkin edellä mainituista rajoituksista ja poissulkemisista eivät välttämättä koske sinua.

Tietojen käyttö. Täten annat yritykselle luvan käyttää mitä tahansa Creative Audio / Video Production -tuotannosta tai muusta Yritykselle ilmoitettua tietoa, jota yritys valitsee kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Muutokset. Yritys pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa muuttaa tätä Sopimusta ja asettaa uusia tai lisäehtoja Creative Audio / Video -tuotteen käyttöä varten. Tällaiset muutokset ja lisäehdot tulevat voimaan välittömästi ja sisällytetään tähän sopimukseen. Creative Audio / Video -tuotteen jatkuvaa käyttöä pidetään sen hyväksymisenä.

Vahingonkorvaus. You agree to defend, indemnify and hold us harmless against any losses, expenses, costs or damages (including our reasonable attorneys’ fees, expert fees’ and other reasonable costs of litigation or proceedings) arising from, incurred as a result of, or in any manner related to any claim or action based upon (a) your breach of, or failure to comply with, the terms and conditions of this Agreement, (b) your use of the Creative Audio/ Video Production , and/or (c) the use of the Creative Audio/ Video Production by any other person using your IDs. We may, in our discretion, participate in the defense of any such claim or action and any negotiations for its settlement or compromise. No settlement which may adversely affect our rights or obligations shall be made without our prior written approval. We reserve the right, at our own expense and on notice to you, to assume exclusive defense and control of any such claim or action and then your corresponding indemnification obligation will end.

Oikeuden valinta ja suostumus toimivaltaan. Tätä sopimusta säännellään Ohiossa sijaitsevan valtion lainsäädännössä ilman, että sen lainvalintasäännökset otetaan huomioon; ja täten annatte suostumuksenne yksinoikeuteen ja paikkaan liittovaltion ja osavaltion tuomioistuimissa, jotka sijaitsevat Clermont Countyssä, Ohiossa, USA: ssa, kaikista Creative Audio / Video -tuotannosta aiheutuvista kiistoista. Lisäksi täten annat suostumuksen tällaisiin tuomioistuimiin yksinomaiseen toimivaltuuteen ja paikkaan mistä tahansa toimesta, jonka Sinä olet aloittanut meille (tai tytäryhtiöidemme).

Koko sopimus. This Agreement constitutes the entire agreement between you and Company and governs your use of the Creative Audio/ Video Production, superseding any prior agreements between you and Company. You also may be subject to additional terms and conditions that may apply when you use affiliate services, third-party content, or third-party Creative Audio/ Video Production. If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, that portion shall be construed in a manner consistent with applicable law to reflect, as nearly as possible, the original intentions of the parties, and the remaining portions shall remain in full force and effect. Company’s failure to enforce any right or provisions in this Agreement will not constitute a waiver of such or any other provision. Company will not be responsible for failures to fulfill any obligations due to causes beyond its control.

KAIKKI MUKAUTETUT TILAT on tehtävä lauantaina, joulukuuhun 27, 2018 AT NOON, EST takaa ajoissa toimittamatta ilman kiire maksua.

Kaikki tilaukset tämän määräajan jälkeen aiheuttavat RUSH-maksun ja mahdolliset nopeutetut FedEx-maksut.

KAIKKI MYYNTI ON LOPPU! EI SAATTAA PALAUTUKSIA. EI POIKKEUKSIA.

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset tukea, ole hyvä ja lähetä sähköpostia support@nyecountdown.com or www.NYECountdown.com. Kiitos! Hyvää uutta vuotta!

*** ALENNUS ALERT ***

Ota VIDEO NYE Countdown LIVE IN ACTION this New Year’s Eve – and send to us so we can feature you and your venue on our website and social media.

Lataa se täältä: http://bit.ly/ClientUpload

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!